Chuyên mục: Kinh nghiệm học – Thi TOCFL

TOCFL LÀ GÌ ???

Tháng Mười 27, 2023 6:00 sáng

1. TOCFL là gì? TOCFL là viết tắt của (Test of Chinese as a Foreign Language) hay được gọi là: Kỳ thi năng lực Hoa ngữ – tiếng Hoa: 華語文能力測驗 (Hànyǔ wén nénglì cèyàn) là bài thi kiểm tra mức độ thông thạo cho người sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Hoa (Trung). 2. TOCFL gồm những cấp độ nào? TOCFL bao gồm 6 cấp độ là: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (là những cấp được cấp bằng. Kiểm tra năng lực tiếng Hoa của thí sinh thông qua kỹ năng nghe hiểu và đọc... Đọc tiếp

Xem thêm ...