Chuyên mục: Hồ sơ du học

HỒ SƠ XIN VISA DÀNH CHO CÁC BẠN HỌC HỆ NGÔN NGỮ CHUYỂN QUA ĐẠI HỌC

Tháng Mười 26, 2023 9:50 sáng

1.Các giấy tờ thủ tục khi chuyển đổi từ hệ ngôn ngữ lên đại học ( hoặc thạc sỹ) tại Đài Loan: 1. Đơn đăng ký online: Điền thông tin sau đó tải xuống kí tên https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/home.do ; đính kèm 2 ảnh thẻ 2 inch nền trắng. 申請表+兩張照片 2. Bằng tốt nghiệp: Đã dịch thuật và công chứng xác nhận tại Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc- (kèm theo một bản photo.)畢業證書 3. Bảng điểm: Đã dịch thuật và công chứng xác nhận tại Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc-( kèm theo một bản photo.) 成績單... Đọc tiếp

Xem thêm ...